Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1924 (2019. gada 31. jūlijs) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mali Republikas valdību par Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) statusu