2015 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2361, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijai atstovaujantis narys ir Italijai atstovaujantis pakaitinis narys