2013 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 240/2013, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2013 m. kovo 16 d.