Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/911, annettu 24 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta$