Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/717 2020 m. gegužės 28 d. kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 3 dalis