KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI Europos plėtros fondo finansinė informacija