Kohtuasi T-403/05 RENV: Üldkohtu 10. jaanuari 2013 . aasta määrus — MyTravel versus komisjon (Institutsioonide dokumentidega tutvumine — Üldkohtu tühistatud koondumisotsust puudutavad dokumendid — Tutvumise võimaldamisest keeldumine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)