KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2203/97 af 5. november 1997 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 14. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97