Mianowanie członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy