SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Prilagoditev minimalnih vsot kritja, določenih v Direktivi 2009/103/ES o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti, v skladu z inflacijo