KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI To minimālo apdrošināšanas seguma summu pielāgošana atbilstīgi inflācijai, kas noteiktas Direktīvā 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību