2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1717/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2005 m. spalio 20 d.