Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wniosków dotyczących rozporządzeń zmieniających ramy sekurytyzacji w Unii w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (CON/2020/22) 2020/C 377/01