Europos Centrinio Banko nuomonė 2020 m. rugsėjo 23 d. dėl pasiūlymų dėl reglamentų, kuriais reaguojant į COVID-19 pandemiją iš dalies keičiama Sąjungos pakeitimo vertybiniais popieriais sistema (CON/2020/22) 2020/C 377/01