Mišljenje Europske središnje banke od 23. rujna 2020. o prijedlozima uredbi o izmjeni sekuritizacijskog okvira Unije kao odgovor na pandemiju COVID-19 (CON/2020/22) 2020/C 377/01