Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 23. september 2020 om forslag til ændringer af Unionens ramme for securitisering som følge af covid-19-pandemien (CON/2020/22) 2020/C 377/01