Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 23. září 2020 k návrhům nařízení, kterými se mění rámec Unie pro sekuritizaci v reakci na pandemii COVID-19 (CON/2020/22) 2020/C 377/01