Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8447 – EDF / CDC / Mitsubishi Corporation / NGM) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE. )