2018 m metinė ataskaita dėl Europos Sąjungos priemonių, skirtų finansuoti išorės veiksmams, įgyvendinimo 2017 m