2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2019/1478 dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo