Klausimas raštu E-8092/10 Nuno Melo (PPE) Komisijai. Bendrijos žemės ūkio lėšų naudojimas 2009 m. 27 valstybėse narėse