2014 m. gegužės 16 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 72/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)