2012/301/UE: Decizia Comisiei din 11 iunie 2012 privind dispozițiile naționale referitoare la anumite gaze industriale cu efect de seră notificate de Danemarca [notificată cu numărul C(2012) 3717]