Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG