Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 111/2000 den 22. december 2000 om ændring af bilag XIII (transport) til EØS-aftalen