Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP