Klausimas raštu E-1592/07 pateikė Chris Davies (ALDE) Komisijai. Tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos išsaugojimas