Kohtuasi T-158/07: Üldkohtu 10. detsembri 2009 . aasta otsus — Cofac versus komisjon (ESF — Finantsabi vähendamine — Koolitustegevus — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud)