Дело T-158/07: Решение на Общия съд от 10 декември 2009 г. — Cofac/Комисия (ЕСФ — Намаляване на финансова помощ — Дейности по обучение — Право на защита — Право на изслушване)