2017 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))