Nařízení Komise (ES) č. 1350/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie