2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1350/2005, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti skumbres ICES IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb, c, d (EB vandenys) ir IV zonose