2010/548/ES: 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo