Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/15 (2018. gada 14. decembris), ar ko pieņem trešo atjaunināto stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8522)