ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 13ης Μαρτίου 1996 στην υπόθεση C-326/95: Banco de Fomento e Exterior SA κατά Amβndio Maurνcio Martins Pechim κ.λπ. (Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως - Απαράδεκτο)