Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 149, 04 czerwiec 2004