Státní podpora – Itálie – Státní podpora č. SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Snížení daní a příspěvků související s přírodními pohromami a snížení daní a příspěvků související se zemětřesením v Abruzzi v roce 2009 (všechna odvětví kromě zemědělství) – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Text s významem pro EHP