Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1527 tas-6 ta' Settembru 2017 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni għas-sustanzi attivi ċiflufenammid, fluwopikolid, ettamaloksiloglukan u malatijon (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$