Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1527, 6. september 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete tsüflufenamiidi, fluopikoliidi, heptamaloksüloglükaani ja malatiooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (EMPs kohaldatav tekst )$