ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 192/97 του Nuala AHERN προς την Επ τροπή. Σχέδια στα πλαίσια προγραμμάτων της Επιτροπής