SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 329/99 van Alexander FALCONER Kosten van EU-informatiediensten