2012 m. vasario 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 33/2012 dėl jungtinės darbo grupės, kuri stebės, kaip įgyvendinamas EEE susitarimo 10 protokolo dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo IIa skyrius, sukūrimo ir jos darbo tvarkos taisyklių nustatymo