Zadeva T-176/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2019 – WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije VeGa one – Mednarodna registracija prejšnje besedne znamke Vegas, v kateri je imenovana Evropska unija – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))