Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady ds. Handlu Towarami Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Ułatwień w Handlu