Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za trgovinu robom Svjetske trgovinske organizacije u vezi s poslovnikom Odbora za olakšavanje trgovine