Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Rådet for Handel med Varer under WTO med henblik på forretningsordenen for Udvalget vedrørende Handelslettelser