Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP