Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst