Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8908 – AXA/XL Group) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)