Kommissionens förordning (EG) nr 2305/95 av den 29 september 1995 om föreskrifter för tillämpningen inom grisköttssektorn av den ordning som föreskrivs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen å ena sidan och Estland, Lettland och Litauen å andra sidan